Preskoči na vsebino

Pogosta vprašanja in odgovori

Splošno o tekmovanjih

V Sloveniji potekajo številna tekmovanja, namenjena predšolskim otrokom, osnovnošolcem, srednješolcem in študentom. Takšna tekmovanja pomembno prispevajo k priljubljenosti znanosti, tehnike, logike, jezikov in drugih področij ter spodbujajo in razvijajo ustvarjalnost, inovativnost in raziskovalni duh. Širijo zavest o pomenu znanja za naš razvoj in nadarjene spodbujajo k raziskovanju in poglabljanju znanja.

Vsa tekmovanja iz znanj so stopenjska (šolsko, regijsko, državno tekmovanje). Vsako tekmovanje ima najmanj dve stopnji. Prva stopnja je odprta za vse, na nadaljnje stopnje napredujejo najboljši tekmovalci. Za svoj dosežek prejmejo priznanja, od bronastega do zlatega. Najboljši z državnih tekmovanj se lahko udeležijo mednarodnih tekmovanj, srečanj ali olimpijad.

V Sloveniji organiziramo tekmovanja s področij znanosti, naravoslovja, tehnike, umetnosti, kulture  … Seznam je dolg in ga nenehno dopolnjujemo.

Med selekcijska tekmovanja sodi po eno tekmovanje s področja znanstvene discipline ali več znanstvenih disciplin, ki so povezana z učnimi načrti . Takšna področja so materni jezik, nekateri tuji jeziki, zgodovina, geografija, matematika, fizika, tehnika in tehnologija, računalništvo in informatika, astronomija, filozofija, ekonomija, psihologija, logika, kemija, biologija in naravoslovje. Najbolje uvrščeni tekmovalci na selekcijskem tekmovanju se uvrstijo na mednarodno tekmovanje na tem področju. Selekcijska tekmovanja v celoti sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Tekmovanja brez mednarodnega nivoja so interesna. Takšna področja so kultura, kulturna in naravna dediščina, umetnost, trajnostni razvoj oziroma vseživljenjsko učenje, poklicno in strokovno izobraževanje …

Prijava na tekmovanje

Prijave zbirajo vodje posameznih tekmovanj ali oseba, ki je na tvoji šoli zadolžena za izvedbo določenega tekmovanja.

Tekmovanja so stopenjska. Za prvo stopnjo (šolsko ali regijsko tekmovanje) je nujna prijava pri vodji tekmovanja ali osebi, ki je na tvoji šoli zadolžena za izvedbo izbranega tekmovanja. Na nadaljnje stopnje tekmovanja se uvrstijo najboljši tekmovalci. Napredovanje je samodejno, zato ponovna prijava ni potrebna.

Številnim državnim tekmovanjem (žal ne vsem) sledijo tekmovanja na mednarodni ravni (mednarodno tekmovanje, srečanje ali olimpijada). Organizator tekmovanja povabi najbolje uvrščene tekmovalce z državnega tekmovanja na priprave. Po koncu priprav organizator izvede končni preizkus za uvrstitev v ekipo za  tekmovanje na mednarodni ravni. Udeležbo krije organizator tekmovanja s sofinanciranjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Rezultati

Vmesne rezultate oziroma rezultate šolskih in regijskih tekmovanj lahko vsi udeleženci spremljajo v prijavnem sistemu organizatorja – ZOTKiS ali InfoServer DMFA. Uradni rezultati državnih tekmovanj so objavljeni tudi javno na spletni strani organizatorja. Podrobne informacije o dostopnosti rezultatov za posamezno tekmovanje imajo mentorji ali šolski organizator tekmovanja.

Vsako tekmovanje s pravilnikom natančno določa postopek pritožbe. Pravilniki so objavljeni na spletnih straneh organizatorjev ali v povezavi Pravilnik v osebnih izkaznicah posameznih tekmovanj na naši spletni strani.

Štipendije

Zoisove štipendije se dodelijo najuspešnejšim vlagateljem, ki poleg splošnih pogojev  izkazujejo vsaj en ustrezen izjemni dosežek in dosegajo zahtevan šolski uspeh.

Kot izjemni dosežek se štejejo tudi zlata in srebrna priznanja z mednarodnih in državnih tekmovanj, pri čemer zlata priznanja vlagatelju prinašajo več točk od srebrnih.

Ob tem je treba poudariti, da za dodelitev Zoisove štipendije ne štejejo vsa tekmovanja. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije vsako leto junija objavi javni razpis za dodelitev Zoisove štipendije na svoji spletni strani. V razpisu je natančno opredeljeno, kateri izjemni dosežki in s katerih šolskih tekmovanj so upoštevani pri dodelitvi Zoisovih štipendij, zato priporočamo, da ga pred oddajo vloge natančno prebereš.