Preskoči na vsebino

Kakšna je razlika med selekcijskimi in interesnimi tekmovanji?

Med selekcijska tekmovanja sodi po eno tekmovanje s področja znanstvene discipline ali več znanstvenih disciplin, ki so povezana z učnimi načrti . Takšna področja so materni jezik, nekateri tuji jeziki, zgodovina, geografija, matematika, fizika, tehnika in tehnologija, računalništvo in informatika, astronomija, filozofija, ekonomija, psihologija, logika, kemija, biologija in naravoslovje. Najbolje uvrščeni tekmovalci na selekcijskem tekmovanju se uvrstijo na mednarodno tekmovanje na tem področju. Selekcijska tekmovanja v celoti sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Tekmovanja brez mednarodnega nivoja so interesna. Takšna področja so kultura, kulturna in naravna dediščina, umetnost, trajnostni razvoj oziroma vseživljenjsko učenje, poklicno in strokovno izobraževanje …