Preskoči na vsebino

Ali rezultati s tekmovanj štejejo za pridobitev Zoisove štipendije?

Zoisove štipendije se dodelijo najuspešnejšim vlagateljem, ki poleg splošnih pogojev  izkazujejo vsaj en ustrezen izjemni dosežek in dosegajo zahtevan šolski uspeh.

Kot izjemni dosežek se štejejo tudi zlata in srebrna priznanja z mednarodnih in državnih tekmovanj, pri čemer zlata priznanja vlagatelju prinašajo več točk od srebrnih.

Ob tem je treba poudariti, da za dodelitev Zoisove štipendije ne štejejo vsa tekmovanja. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije vsako leto junija objavi javni razpis za dodelitev Zoisove štipendije na svoji spletni strani. V razpisu je natančno opredeljeno, kateri izjemni dosežki in s katerih šolskih tekmovanj so upoštevani pri dodelitvi Zoisovih štipendij, zato priporočamo, da ga pred oddajo vloge natančno prebereš.